TWÓJ REGION OCZAMI MŁODZIEŻY

data dodania: 08/02/2011


Każdy region Polski, każda miejscowość ma w sobie coś szczególnego, każda okolica jest wyjątkowa. Nikt nie zna jej lepiej niż jej mieszkańcy. To właśnie mieszkańcy powinni kształtować wizerunek swojego regionu – poprzez wskazanie na to, co w nim piękne i wartościowe. Świadomość zalet swojego regionu i swojej społeczności lokalnej ma istotne znaczenie dla poczucia własnej wartości mieszkańców (zwłaszcza młodych), a także niesie w sobie potencjał mobilizacji do aktywności obywatelskiej – mówi prof. Anna Giza-Poleszczuk, Prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem projektu jest zaangażowanie młodych użytkowników biblioteki w wypracowanie pozytywnego obrazu Państwa regionu, który mógłby stać się przesłanką dla kształtowania polityki promocji regionu przez władze samorządowe.

Na projekt „TWOJE strony – MOCNE strony” składają się dwa elementy:

•    warsztat kreatywny dla młodzieży, przeprowadzony przez pracowników biblioteki według specjalnie dostosowanej metody GPS for Enterprises, opracowanej przez Flanders DC Creativity Forum w Belgii. W ramach warsztatu młodzież będzie rozmawiać o swoich mocnych stronach i talentach oraz mocnych stronach swojego regionu. Konstrukcja warsztatu zakłada identyfikację ewentualnych negatywnych komponentów autostereotypu i ich weryfikację poprzez wskazanie na pozytywne strony, na to, czym można się pochwalić, co można pokazać. Zespół Projektu Społecznego 2012, we współpracy z trenerami Klubu Myśli Społecznej Inicjatywy, przygotował dla Państwa szczegółowy scenariusz warsztatu oraz precyzyjne wytyczne dla prowadzących. Realizację projektu poprzedza szkolenie przygotowujące Państwa do poprowadzenia warsztatu. Jednym z celów warsztatu jest zainspirowanie młodzieży do wzięcia udziału w zadaniu, które będzie drugą częścią projektu. Przewidziany czas trwania warsztatu: 3 godziny.
•    zadanie dla uczestniczącej w warsztacie młodzieży, polegające na stworzeniu materiału audiowizualnego (dowolnego, na przykład nagranego na nośnik cyfrowy) prezentującego Państwa region. Materiał ten stanowić będzie wizytówkę/portret regionu na wzór wysyłanych w kosmos zestawów informacji o Ziemi i jej mieszkańcach (Voyager Golden Record). Zespół trenerów Projektu Społecznego 2012 oraz KMS Inicjatywy przygotował szczegółową instrukcję oraz wytyczne do zadania.

Organizatorem projektu „TWOJE strony – MOCNE strony” jest Projekt Społeczny 2012 (inicjatywa Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), we współpracy z zespołem trenerów z Klubu Myśli Społecznej Inicjatywy oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Kontakt: Agata Dembek, Projekt Społeczny 2012, a.dembek@ps2012.pl; telefon: +48 607 304 611

Aleksandra Gołdys: a.goldys@ps2012.pl;+48 502221550

Maria Szymborska: m.szymborska@ps2012.pl; +48 691219910

Więcej: opis projektu (plik: zaproszenie Projekt Społeczny 2012), formularz zgłoszeniowy