Dlaczego warto zaprosić "przyjaciela" biblioteki na warsztaty z planowania rozwoju?

data dodania: 07/08/2013

Dlaczego warto?

 
Zarówno pracownicy, jak i „przyjaciele” biblioteki zdobędą wiedzę oraz wiele przydatnych umiejętności, w szczególności:
 
  • poznają skuteczne metody pracy w różnorodnym zespole oraz metody pracy projektem, jako aktywnej formy edukacji, z udziałem różnych instytucji w gminie,
  • pogłębią wiedzę na temat funkcjonowania grup i umiejętności pracy z różnymi grupami użytkowników,
  • dowiedzą się czym są zasoby, oczekiwania, potrzeby i problemy społeczne oraz poznają podstawowe zasady dotyczące diagnozy społecznej,
  • będą potrafili wykorzystać własne (osobiste i instytucjonalne) zasoby do poznania zasobów swojego środowiska lokalnego,
  • zdobędą wiedzę na temat edukacji kulturalnej i społecznej oraz kompetencji kulturowych,
  • zdobędą wiedzę na temat partycypacji i partnerstwa (formy, etapy, cechy) i ich roli w rozwoju społeczności,
  • zdobędą podstawowe umiejętności prowadzenia spotkań, wystąpień publicznych i tworzenia przestrzeni do współpracy,
  • pogłębią umiejętności w zakresie tworzenia projektów i budowania poszczególnych części projektu,
  • zwiększą umiejętności planowania strategicznego i tworzenia  dokumentów strategicznych. 
W efekcie pobudzony zostanie rozwój zawodowy i osobisty - poprzez zdobycie nowych umiejętności, kompetencji i nowej wiedzy. Dzięki szkoleniom uczestnicy nawiążą lepsze relacje z władzami i osiągną lepszą pozycję w środowisku lokalnym, otworzą się na użytkowników i ich potrzeby.
 
Jeżeli „przyjacielem” będzie przedstawiciel Urzędu Gminy - dowie się jak można wspierać instytucje we wspólnym działaniu oraz jak mieszkańcy mogą skorzystać na tym, że ich biblioteka publiczna rozwija ofertę i dostosowuje ją do potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i kulturalnych.
 
Jeżeli „przyjacielem” będzie aktywna osoba z lokalnej społeczności – z lokalnego stowarzyszenia, z Koła Gospodyń Wiejskich, z nieformalnej grupy zaprzyjaźnionej z biblioteką – zyska ciekawe osobiste doświadczenie i zrozumie jak może lepiej współpracować z biblioteką i działać na rzecz swojej społeczności.
 
Biblioteka – szczególnie ta posiadająca nieliczny zespół – ma szansę zyskać sprzymierzeńca, osobę lepiej rozumiejącą rolę biblioteki w społeczności, kogoś kto będzie skuteczniej wspierał bibliotekę nieformalnie (wspólne działanie) i formalnie (poparcie wobec samorządu, wspólne projekty). Wierzymy, że biblioteka z nielicznym zespołem, szukając sprzymierzeńców w swoim otoczeniu, może stać się dla nich ważną instytucją i zyskać na znaczeniu.
 
Wszelkie ewentualne pytania prosimy kierować do opiekunek regionalnych, których dane kontaktowe znajdą Państwo w złączonym pliku, Pani Marzeny Szewczyk-Nelson z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, email: marzena.szewczyk@frsi.org.pl lub Pani Aleksandry Kaliszewskiej ze Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, email: aleksandrak@cal.org.pl.
 
Grupy szkoleniowe CAL