Wyniki naboru do Programu budowania partnerstw dla bibliotek III rundy PRB

data dodania: 11/04/2014

Zakończyła się rekrutacja do Programu budowania partnerstw dla bibliotek III rundy PRB. Do konkursu zgłosiło się 78 bibliotek z całej Polski, spośród których 49 otrzymało grant w Konkursie "Aktywna Biblioteka". Komisja rekrutacyjna zaopiniowała do udziału w Programie 33 biblioteki z 12 województw. Serdecznie gratulujemy bibliotekom przyjętym do Programu!

Lista bibliotek – uczestników Programu budowania partnerstw dla bibliotek III rundy PRB