"Biblioteki z Internetem TP"

data dodania: 28/01/2010

Jak dowiadujemy się z komunikatu, zamieszczonego na stronie internetowej Grupy TP (www.tp.pl), Grupa TP uruchamia program "Biblioteki z Internetem TP", którego celem jest internetyzacja bibliotek w Polsce.
6 sierpnia 2009 r. Grupa TP, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego podpisały porozumienie w sprawie utworzenia programu internetyzacji polskich bibliotek publicznych.
Celem programu "Biblioteki z Internetem TP" jest nie tylko dostarczenie technologii dostępu do Internetu, ale także stworzenie warunków, które pozwolą bibliotekom publicznym przekształcić się w ważne dla lokalnej społeczności nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne. Grupa TP zapewni bibliotekom usługi w technologii przewodowej o najwyższej możliwej przepływności łącza, a w sytuacji, gdy w danej lokalizacji zapewnienie Internetu drogą kablową nie będzie możliwe, udostępni usługi w technologii radiowej. Dzięki udziałowi w programie "Biblioteki z Internetem TP", będzie można podłączyć do sieci wszystkie użytkowane w bibliotece komputery oraz zaoferować dostęp do łącza - także bezprzewodowy - użytkownikom dysponującym własnym sprzętem komputerowym.
Jak rozumiemy z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Grupy TP (www.tp.pl), procedura przystąpienia do programu "Biblioteki z Internetem TP" będzie wyglądała w następujący sposób:
Krok 1.
Biblioteki publiczne będące klientami TP mają czekać na kontakt telefoniczny z doradcą TP. Od 28 stycznia do 12 lutego 2010 r. doradcy skontaktują się z bibliotekami będącymi Klientami TP.
Biblioteki publiczne, które nie są klientami TP, mogą skontaktować się z biznesową linią tp o numerze 19330, począwszy od 13 lutego 2010 r.
Krok 2.
Zawarcie umowy z Grupą TP na świadczenie usług telekomunikacyjnych (forma prawna potwierdzenia woli korzystania z usług dostępu do Internetu TP zależy od dotychczasowego statusu współpracy z TP oraz warunków technicznych).
Krok 3.
Na stronie internetowej www.fundacja.orange/akademia wypełnienie wniosku o dotację finansową z programu "Akademia Orange dla bibliotek" prowadzonego przez Fundację Orange. Fundacja Orange na podstawie tego wniosku przekaże bibliotekom dotację finansową w celu pokrycia kosztów popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek, a w szczególności kosztów zapewnienia dostępu do Internetu w placówce głównej i filiach.
Pełny tekst komunikatu znajduje się na www.tp.pl.