Plan rozwoju biblioteki - co powinien zawierać?

data dodania: 06/08/2010

Szkolenia podstawowe prowadzone przez trenerów Stowarzyszenia CAL powoli dobiegają końca. W trakcie szkoleń bibliotekarki i bibliotekarze pracowali nad elementami składającymi się na plany rozwoju bibliotek. Plan Rozwoju Biblioteki zawiera konkretne pomysły na funkcjonowanie placówek na najbliższe trzy lata, odnosi się do wizji i misji biblioteki. Plan Rozwoju Biblioteki mówi też o grupach mieszkańców, których chcielibyśmy włączyć w realizację konkretnych zadań a także o środkach finansowych, które będą niezbędne, aby uruchomić poszczególne działania i inicjatywy.

Co powinien zawierać Plan rozwoju biblioteki?
Przygotowaliśmy formularz wzorcowy Planu rozwoju biblioteki, który obejmuje:
- nazwę biblioteki
- wizję
- misję
- cele strategiczne
- informacje o poszczególnych zadaniach
- analizę potencjału biblioteki (SWOT i mapa zasobów wiedzy i kultury miejscowości).

Formularz wzorcowy znajduje się tutaj.

Tych z Państwa, którzy jeszcze nie rozpoczęli redagowania Planu rozwoju biblioteki, zachęcamy do skorzystania z przygotowanego formularza wzorcowego.
Tych z Państwa, którzy już przygotowali Plan rozwoju biblioteki, zachęcamy do porównania Waszego Planu z formularzem zamieszczonym w Wirtualnym Segregatorze i sprawdzenia, czy zawiera on wszystkie elementy tam wskazane.
Nie ma obowiązku przeredagowywania Państwa planu wedle wzoru. Plan może zostać zamieszczony w takiej formie, w jakiej go Państwo przygotowaliście.

Masz plan – masz wybór
Przygotowanie i zamieszczenie w Wirtualnym Segregatorze Planu Rozwoju Biblioteki jest konieczne, by móc ubiegać się o grant w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” i skorzystać z propozycji atrakcyjnych działań, które biblioteki będą mogły podjąć przy współpracy z organizacjami pozarządowymi
(szerzej o tej możliwości poinformujemy niebawem).

Rekomendujemy, aby zamieścić swój Plan rozwoju biblioteki do 15 września 2010.