Wyniki Konkursu Grantowego "Aktywna biblioteka" dla 11 województw

data dodania: 26/11/2010

Komisja powołana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce rozpatrzyła wnioski do Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” nadesłane do 15 września. Zgodnie z zasadami konkursu w tym terminie były przyjmowane wnioski z 11 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego. Z tych województw wpłynęło 235 wniosków, z czego 225 spełniało kryteria formalne.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przyznała 78 dotacji - bibliotekm z grupy 11 województw.

W najbliższym czasie przedstawiciele Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce będą kontaktować się z bibliotekami, które otrzymały dofinansowanie, aby potwierdzić ich udział.

Gratulujemy!

Lista wniosków nagrodzonych - dla grupy 11 województw - plik Excel

Lista wniosków nagrodzonych - dla grupy 11 województw - plik PDF

Bibliotekarze z pozostałych województw: lubuskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego mogli składać swoje wnioski do 31 października. Projekty zgłoszone w tym terminie są w trakcie oceny Komisji.
W Konkursie „Aktywna Biblioteka” mogły wziąć udział wszystkie biblioteki wiodące i partnerskie, które przygotowały swój plan rozwoju biblioteki i umieściły go w Wirtualnym Segregatorze. Każda biblioteka mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski, przy czym wnioski musiały dotyczyć dwóch różnych projektów.