Centrum Edukacji Obywatelskiej - Kulturalnie i obywatelsko

Projekt „Kulturalnie i obywatelsko”
prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek
 

 

 

 

Wiedza i umiejętności bibliotekarzy + zasoby sieci + dobry pomysł + wsparcie = udany projekt,
czyli mnóstwo satysfakcji
 

Tu mogą Państwo na bieżąco śledzić projekt: http://www.ceo.org.pl/portal/b_prb

ZAPRASZAMY DO…
projektu, w którym przeprowadzą Państwo z młodzieżą ciekawe działania lokalne z pożytkiem dla biblioteki, szkoły
i okolicznych mieszkańców. Wierzymy, że połączenie wiedzy, doświadczenia i umiejętności bibliotekarzy z zasobami bibliotek jest idealnym wsparciem dla młodzieży. W Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) stworzyliśmy wiele programów edukacyjnych o tematyce obywatelskiej, historycznej, ekologicznej, prawnej i kulturalnej. Pod naszą opieką zespoły uczniów zrealizowały w swoich miejscowościach kilkanaście tysięcy projektów, które na trwałe wpisały się w życie ich społeczności.

Bazując na tych doświadczeniach proponujemy uczestnikom Programu Rozwoju Bibliotek udział w trzech rodzajach działań związanych z edukacją kulturalną:

 • Młodzieżowe kluby filmowe
 • Literacki atlas Polski
 • Ślady przeszłości

Dzięki tym projektom młodzież będzie mogła pracować na rzecz ochrony zabytków, odkrywać literackie ślady w swoich miejscowościach, a także organizować spotkania z X muzą.

PROJEKT
Do udziału w projekcie zapraszamy bibliotekarki i bibliotekarzy chętnych do działania i lubiących pracę z młodzieżą. Celem programu jest wspieranie uczestników w realizowaniu lokalnych projektów adresowanych do młodzieży. Proponujemy do wyboru trzy ścieżki tematyczne.

Młodzieżowe kluby filmowe – projekt dla pasjonatów kina
Bibliotekarze stworzą minifilmoteki i poprowadzą młodzieżowe kluby filmowe. CEO przekaże im informacje o działaniu dyskusyjnych klubów filmowych od strony formalnej, a także podstawową wiedzę o filmie i metodach prowadzenia zajęć filmowych z młodzieżą. Oprócz materiałów filmowych przygotowanych na potrzeby programów CEO, zaoferujemy również scenariusze zajęć z wykorzystaniem aktywnych metod pracy.

Literacki Atlas Polski – biblioteka w terenie
Przygotujemy bibliotekarzy do poprowadzenia projektu polegającego na odkrywaniu i dokumentowaniu lokalnego dziedzictwa literackiego. Przekażemy wiedzę i sprawdzone metody pracy z młodymi ludźmi przy opisywaniu miejsc obecnych w literaturze lub związanych z życiem pisarzy, poetów, znanych dziennikarzy. Zdjęcia, opisy interesujących postaci, a nawet krótkie relacje filmowe z miejsc z nimi związanych będzie można umieszczać na portalu Mapa Kultury – internetowym narzędziu wykorzystującym metodę Wiki, a także w serwisie edukacyjnym CEO – EduTuba.

Ślady przeszłości – coś dla miłośników zabytków
Chętnych nauczymy, jak wspierać młodzież w poszukiwaniu informacji oraz dokumentów opowiadających o przeszłości regionu i swojej miejscowości. CEO wyposaży bibliotekarzy w materiały edukacyjne pomocne przy identyfikowaniu obiektów historycznych, porządkowaniu faktów, poznawaniu tradycji lokalnych, poszukiwaniu wielokulturowych korzeni i odkrywaniu legend. W ramach tej ścieżki na portalach Mapa Kultury i EduTuba będzie można umieszczać opisy, zdjęcia i krótkie relacje filmowe z ciekawych miejsc.

DZIĘKI PROJEKTOWI…
Bibliotekarka / bibliotekarz
Często wystarczy niewielka zmiana w planie codziennych obowiązków, by nabrać energii do pracy. Przekażemy Państwu kilka sprawdzonych pomysłów na zaktywizowanie użytkowników biblioteki i przekonanie ich o tym, że placówka, którą prowadzicie, jest dobrym miejscem spotkań, inspiracji i wymiany poglądów – że warto tu bywać. Zyskacie Państwo wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu projektów, którą będziecie mogli wykorzystać przy realizowaniu każdego innego działania, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Będzie to z pewnością krok do przodu na drodze rozwoju zawodowego i samodoskonalenia.
Społeczność lokalna
Będą mieli Państwo okazję nawiązać i zacieśnić współpracę z nauczycielami, pracownikami ośrodków kultury czy lokalnych organizacji młodzieżowych. Biblioteką zainteresują się również bliscy młodych ludzi biorących udział w projektach.
Młodzież
Poznają Państwo bliżej czytelników i przyciągną nowych. Młodzież, która być może jest dzisiaj rzadkim gościem w bibliotece, zyska szansę przeżycia przygody i twórczego spędzenia wolnego czasu oraz poznania ciekawych ludzi.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROJEKTU MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE…
Warunkiem zgłoszenia jest nawiązanie współpracy z lokalną organizacją pracującą z młodzieżą. Rolą partnera będzie pomoc w rekrutacji i promocji projektu, a także wsparcie w jego realizacji. Szczegółowy zakres współpracy strony ustalą indywidualnie w trakcie trwania projektu. Partnerzy nie mogą uczestniczyć w kursie, mają za to pełną zgodę na korzystanie z materiałów edukacyjnych.

CEO będzie pomagać w realizacji projektu poprzez:

 1. Dwudniowe szkolenie stacjonarne w Warszawie, w czasie którego uczestnicy zapoznają się z celami, metodami pracy, zasadami współpracy oraz będą mieli możliwość poznania trzech proponowanych ścieżek tematycznych.
  W ramach szkolenia CEO:
  pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania uczestników,
  przekazuje komplet materiałów pomocniczych,
  zwraca koszty dojazdu do wysokości 50 zł/osobę na podstawie biletów przejazdu lub rachunku kosztów przejazdu.
   
 2. Kurs internetowy dostosowany do tematyki projektów i indywidualnych potrzeb uczestników, który:
  składa się z 7 modułów (w ramach każdego z nich uczestnicy otrzymują pakiet materiałów pomocniczych z dokładnym opisem poszczególnych etapów, propozycjami zadań i wskazówkami organizacyjnymi),
  jest prowadzony metodą coachingu – każdy uczestnik ma indywidualny kontakt ze swoim mentorem,
  jest skorelowany z działaniami praktycznymi - uczestnicy mają możliwość prezentacji efektów pracy oraz wymiany doświadczeń,
  trwa 7 miesięcy, przy czym na pracę wystarczy poświęcić około dwóch godzin tygodniowo w dogodnym dla siebie czasie.
   
 3. W okresie trwania kursu należy zrealizować projekt młodzieżowy w ramach wybranej ścieżki tematycznej. Realizacja samego projektu będzie się odbywać w godzinach pracy, ale zajmie tyle czasu, by uniemożliwić udział w programie bibliotekarzom z placówek jednoosobowych.


FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ
Jest pozarządową instytucją oświatową. Upowszechnia wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Opracowuje i wprowadza do szkół nowatorskie programy edukacyjne, zachęcając młodych ludzi do angażowania się w życie publiczne i do pracy na rzecz innych.

KONTAKT:
Kacper Nowacki, koordynator programu

tel.: (22) 825-05-50
e-mail: kacper.nowacki@ceo.org.pl

 

CHCESZ WIEDZIEĆ JESZCZE WIĘCEJ?
www.ceo.org.pl