Fundacja im. Jana Amosa Komeńskiego - Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców

Projekt „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców”
prowadzony jest przez Fundację im. Jana Amosa Komeńskiego
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek
 

 

Bo jakie początki, takie będzie wszystko - Jan Amos Komeński

Tu mogą Państwo na bieżąco śledzić projekt:
http://www.frd.org.pl/programy/aktualne/biblioteczne_zajecia_dla_dzieci_i_rodzicow

ZAPRASZAMY DO…
Zapraszamy Państwa do stworzenia w Waszej bibliotece wyjątkowego miejsca edukacyjnego, które sprawi, że bibliotekę chętnie będą odwiedzać małe dzieci i ich rodzice.
Projekt wyrósł z naszych 6-letnich doświadczeń w tworzeniu – przede wszystkim w środowiskach wiejskich, gdzie oferta dla najmłodszych jest bardzo ograniczona – zajęć edukacyjno-rozwojowych dla dzieci poniżej 10 roku życia i ich rodzin. Dodanie do oferty propozycji dla najmłodszych mieszkańców gminy przysporzy bibliotece wiernych bywalców, dla których biblioteka będzie już zawsze kojarzyć się z miejscem, gdzie można się uczyć poprzez zabawę, zaspokoić ciekawość, zdobyć nową wiedzę, poeksperymentować i spotkać ciekawych ludzi.

PROJEKT POLEGA NA…
Projekt polega na wprowadzeniu do oferty Waszej biblioteki zajęć przeznaczonych dla małych dzieci – nawet od 3 miesięcy do 10 lat – i ich rodziców oraz opiekunów. Proponujemy trzy formy pracy:

Grupy Zabawowe - to zajęcia edukacyjne dla dzieci od 3 miesięcy do 3-4 lat oraz ich rodziców. Zajęcia prowadzone są przez specjalnie przeszkolonego Animatora, który podczas wspólnej zabawy z dziećmi i rodzicami pokazuje, jak prostymi sposobami można pomagać dzieciom w rozwoju. Zajęcia są prowadzone zazwyczaj raz w tygodniu i trwają około 2 godzin.
  
Biblioteczka dla Najmłodszych – to wypożyczalnia książek i zabawek/gier edukacyjnych dla najmłodszych dzieci wraz z prostą instrukcją obsługi dla rodziców zawierającą także informacje, jak dana zabawka stymuluje rozwój dziecka.
W ramach projektu wyposażymy biblioteki w zestaw książek i zabawek wraz z "instrukcjami".

Mali Badacze – to zajęcia prowadzone metodą projektów badawczych dla dzieci w wieku 3-10 lat, rozwijające ich ciekawość świata i wykorzystujące zasoby biblioteki. Dzieci – przy współpracy lokalnych ekspertów – stawiają hipotezy poznawcze, planują i przeprowadzają badania, a ich wyniki prezentują społeczności lokalnej. W ramach projektu wyposażymy biblioteki w "Kuferek badacza", zawierający zestaw podstawowych narzędzi badawczych (m.in. lupy, pojemniki na próbki, miarki, wagę, podstawowe narzędzia do robienia modeli i prezentacji).

Do każdej z proponowanych form pracy chcemy przeszkolić animatorów wytypowanych przez bibliotekę. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez trenerów Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. Fundacja Komeńskiego będzie również pomagać bibliotekom w znalezieniu środków finansowych na prowadzenie zajęć dla dzieci
i rodziców.

DZIĘKI PROJEKTOWI…
Jesteśmy przekonani, że dzięki udziałowi w naszym projekcie:

 • Zdobędziecie kompetencje, wiedzę i materiały edukacyjne, które pozwolą Wam na szerokie upowszechnienie w gminie nowych form pracy Waszej biblioteki.
 • Nawiążecie nowe kontakty z rodzicami i nauczycielami, które pozwolą na poszerzenie odbiorców Waszych działań.
 • Pracownicy i współpracownicy Waszej Biblioteki rozwiną swoje umiejętności w zakresie współpracy z dorosłymi
  i dziećmi.
 • Przekonacie mieszkańców gminy, że małe dzieci uczą się od chwili narodzin i pomożecie – zwłaszcza młodym rodzicom – w zapewnieniu dobrego startu edukacyjnego ich dzieciom.
 • Przygotujecie sobie przyszłych czytelników, którzy będą otwarci na zdobywanie wiedzy i wszechstronne korzystanie z zasobów Biblioteki.
 • Wasza biblioteka stanie się wyjątkowym miejscem w gminie wspierającym rozwój małych dzieci, zwłaszcza tam, gdzie nie ma dla nich dobrej oferty edukacyjnej.
 • Wasza biblioteka będzie postrzegana jako miejsce otwarte na potrzeby edukacyjne mieszkańców gminy, także tych najmłodszych.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROJEKTU MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE…
Do prowadzenia każdej z zaproponowanych form pracy chcemy przeszkolić po 2 animatorów wytypowanych przez bibliotekę. By prowadzić zajęcia, uczestnicy muszą przejść całe szkolenie.

Profil animatora i informacje o szkoleniach

Informacje dotyczące wszystkich szkoleń
Miejsce
: W zależności od otrzymanych zgłoszeń, szkolenia będziemy organizować lokalnie (jeśli uczestnicy będą pochodzić np. z kilku sąsiadujących ze sobą gmin), regionalnie (jeśli zgłosi się grupa uczestników z danego województwa), bądź  entralnie – w okolicach Warszawy (jeśli uczestnicy będą z różnych części Polski).
Termin (dla uczestników I rundy Programu Rozwoju Biblio0tek): Szkolenia - od końca listopada 2010 roku.
Koszt: Szkolenia są bezpłatne, zwracamy również koszty przejazdów.

Informacje dotyczące poszczególnych szkoleń

1. Grupy Zabawowe
Profil animatora: Uczestnikami szkolenia mogą być pracownicy bibliotek, ewentualnie wolontariusze/ osoby systematycznie współpracujące z biblioteką, na przykład rodzice. Powinny to być osoby, które lubią pracować z dziećmi, otwarte, łatwo nawiązujące kontakty z osobami dorosłymi i z dziećmi. Ponieważ w Grupie Zabawowej dzieciom zawsze towarzyszą rodzice, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność, animatorzy nie muszą mieć formalnych kwalifikacji pedagogicznych.
Informacja o szkoleniu:
Czas trwania:
w sumie 30 godzin dydaktycznych. Szkolenie może być podzielone na 2 sesje, ale najlepiej, żeby trwało nieprzerwanie 30 godzin (np. poniedziałek-środa).
Liczebność grupy: od 12 do 15 osób.
Dodatkowe informacje: Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową zawierającą elementy wykładów interaktywnych. Uczestnicy ćwiczą umiejętności korzystając z przykładów filmowych oraz z własnych doświadczeń.

2. Biblioteczka dla Najmłodszych
Profil animatora: Uczestnikami szkolenia powinni być przede wszystkim pracownicy bibliotek, ewentualnie wolontariusze/osoby systematycznie współpracujące z biblioteką. Pożądany jest dobry kontakt z dorosłymi i dziećmi.
Informacja o szkoleniu:
Czas trwania:
20 godzin dydaktycznych.
Liczebność grupy: od 12 do 15 osób.

3. Mali Badacze
Profil animatora: Uczestnikami szkolenia mogą być pracownicy merytoryczni biblioteki, nauczyciele lub inne osoby, które mają przygotowanie pedagogiczne albo doświadczenie w pracy z grupą dzieci. Powinny ich cechować wysokie kompetencje komunikacyjne, przede wszystkim umiejętność pracy w zespole, słuchania dzieci, ponadto umiejętność obserwacji, gotowość do eksperymentowania, ciekawość i chęć poszerzania własnej wiedzy.
Informacja o szkoleniu:
Czas trwania:
w sumie 40 godzin dydaktycznych. Szkolenie odbywa się w dwóch turach - I część trwa 2,5 dnia druga (po ok. 6-8 tygodniach) trwa 1,5 dnia. W przerwie między zjazdami uczestnicy mają obowiązek zrobić jeden projekt badawczy z dziećmi, który jest konsultowany przez trenera (zazwyczaj e-mailowo), na życzenie uczestników.
Liczebność grupy: od 12 do 15 osób.
Dodatkowe informacje: Każdy uczestnik szkoleń otrzyma zestaw materiałów edukacyjnych - filmy, poradniki itp.

Zakładamy, że po szkoleniach animatorzy będą prowadzili zajęcia dla dzieci i rodziców w bibliotekach lub zaprzyjaźnionych lokalnych instytucjach. Fundacja Komeńskiego poprzez systematyczny kontakt z animatorami będzie im na bieżąco pomagać w rozwiązywaniu problemów merytorycznych i organizacyjnych.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE…
Nasza propozycja przeznaczona jest dla bibliotek, które mogą wygospodarować u siebie lub w zaprzyjaźnionej świetlicy czy innej instytucji gminnej przestrzeń (około 10 m2) na zajęcia dla małych dzieci i ich rodziców. To nie musi być miejsce przeznaczone wyłącznie na ten cel – w czasie kiedy nie przychodzą dzieci, mogą się tam odbywać inne zajęcia.

Nasza propozycja powinna zainteresować biblioteki, które: 

 • są otwarte na potrzeby edukacyjne wszystkich mieszkańców gminy, czyli też małych dzieci;
 • dobrze współpracują z instytucjami i organizacjami gminnymi, zwłaszcza ze świetlicami, przedszkolami, szkołami;
 • działają w gminach, które mają ubogą ofertę rozwojowo-edukacyjną dla małych dzieci;
 • lubią wprowadzać innowacyjne formy i rozwiązania.

Zadaniem bibliotek zainteresowanych naszym projektem będzie: 

 • wybranie spośród swoich pracowników i przyjaciół osób, które będą mogły i chciały prowadzić zajęcia dla dzieci i rodziców;
 • umożliwienie animatorom prowadzenia zajęć dla dzieci i rodziców na terenie biblioteki lub w zaprzyjaźnionych instytucjach.

 

FUNDACJA ROZWOJU DZIECI IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO
Działamy od 2003 roku. Naszym celem jest stworzenie dzieciom możliwie najlepszych warunków do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania samodzielności i umiejętności współpracy. Szczególnie dbamy o dobro tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie: z małych miejscowości, ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo.

Działamy na poziomie ogólnopolskim i lokalnym. Na poziomie ogólnopolskim poprzez raporty, badania, konferencje
i wydawnictwa promujemy potrzeby edukacyjne małych dzieci. Na poziomie lokalnym poprzez szkolenia, programy
i konsultacje pomagamy gminom we wprowadzaniu i finansowaniu nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych dla małych dzieci.

Dzięki współpracy ze polskimi i światowymi ekspertami w zakresie wczesnej edukacji mamy dostęp do najnowszych osiągnięć pedagogicznych i rozwiązań organizacyjnych, które przeszczepiamy na grunt Polski. Prowadzimy Akademię Komeńskiego – niepubliczną placówkę doskonalenia dorosłych, która ma w ofercie 27 modułów szkoleniowych i rocznie szkoli ponad 2 tysiące przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji gminnych, rodziców i nauczycieli. Wydaliśmy 2 filmy edukacyjne oraz 18 publikacji poświęconych wczesnej edukacji, w tym pierwszy w Polsce raport „Małe dziecko w Polsce. Sytuacja edukacji elementarnej.”

KONTAKT:
Teresa Ogrodzińska
tel.: (22) 881-15-80
tel. kom.: 501-339-063
e-mail: togrodzinska@frd.org.pl

CHCESZ WIEDZIEĆ JESZCZE WIĘCEJ?
www.frd.org.pl