Organizacje pozarządowe bibliotekom - znamy już wyniki naboru

Świat bibliotek i świat pozarządowy mają sobie dużo do zaproponowania. Jednak systematyczna współpraca bibliotek publicznych i organizacji pozarządowych wciąż należy do rzadkości. A przecież organizacje mają wielkie doświadczenie w pracy na rzecz różnych grup i społeczności lokalnych. Mają unikalną wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu konkretnych problemów istotnych dla mieszkańców wsi i mniejszych ośrodków miejskich. Organizacje pozarządowe mogą wspomóc bibliotekarki i bibliotekarzy w ich codziennych staraniach, aby biblioteka stała się otwartym, atrakcyjnym miejscem spotkań, w którym ważna jest zarówno tradycja miejscowości, jak i korzystanie z nowych technologii.

Doświadczone organizacje pozarządowe rozpoczęły współpracę z bibliotekami uczestniczącymi w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek w 2010 r. - zaproponowały udział w specjalnie przygotowanych dla nich projektach. Obecnie cztery organizacje pozarządowe współpracują z bibliotekami z I rundy PRB.
Organizacje obecnie współpracujące z bibliotekami to:

Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Kulturalnie i obywatelsko”
Fundację Ośrodka KARTA, „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej”
Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców”
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, „Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach”


Zachęcamy do śledzenia efektów tej współpracy!

Szczegółowe informacje znajdują się w opisach projektów. Przedstawiciele wszystkich czterech organizacji pozarządowych czekają na pytania od uczestników PRB. Ich kontakty (telefon, mail, Skype) znajdują się na końcu każdej z ofert.

 

Biblioteki biorące udział w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek będą miały możliwość skorzystania z ofert organizacji pozarządowych w 2012 roku. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem ofert zarówno przez organizacje zaangażowane w I rundę PRB, jak i nowe organizacje.

Z ramienia FRSI nad realizacją tej części Programu Rozwoju Bibliotek czuwają: Noemi Gryczko i Martyna Woropińska. Wszelkie pytania dotyczące komponentu "Organizacje pozarządowe bibliotekom" prosimy kierować telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.

Kontakt:

Noemi Gryczko
noemi.gryczko@frsi.org.pl
tel. (22) 579 14 41

Martyna Woropińska
martyna.woropinska@frsi.org.pl
tel. (22) 579 15 83