Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "Ę" - Młodzi Menedżerowie w Bibliotekach

Projekt „Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach”
prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

 

"Zapał i pomysłowość młodych są zaraźliwe. To był bardzo inspirujący czas. Nasza współpraca dała mi ogromną satysfakcję, zobaczyłam potencjał młodzieży i naszej miejscowości". - Pani Barbara, 50 lat, pracowniczka instytucji wspierającej działania młodego menedżera kultury

Tu mogą Państwo na bieżąco śledzić projekt: 
http://mmk.e.org.pl/

ZAPRASZAMY DO…
udziału w projekcie, który pozwoli Państwu nawiązać wyjątkową, twórczą i partnerską współpracę z młodymi ludźmi z Państwa okolicy.

Wierzymy, że współpraca młodego i chętnego do działania człowieka w połączeniu z doświadczeniem, autorytetem i możliwościami bibliotekarza/bibliotekarki, to przepis na zrealizowanie innowacyjnych projektów kulturalnych, aktywnie angażujących lokalną społeczność.

PROPONUJEMY…

 • aby bibliotekarze wsparli działania młodych ludzi pełniąc rolę coachów [czyt. kołczów] – przewodników, trenerów, mentorów – jednocześnie zdobywając nowe umiejętności i doświadczenia,
 • aby młodzi ludzie mogli zrealizować swój pierwszy projekt społeczno-kulturalny – warsztaty fotograficzne, akcje plastyczne, filmowe kluby dyskusyjne, spotkania sąsiedzkie czy działania teatralne – razem z bibliotekarzami.

Nasze przedsięwzięcie powstało dzięki doświadczeniom wyniesionym z realizacji projektów społecznych i dotacyjnych, a także prowadzenia pięciu edycji cieszącego się dużym powodzeniem programu "Młodzi menedżerowie kultury".

PROJEKT POLEGA NA…
W projekcie może wziąć udział zespół złożony z: 

 • bibliotekarza lub bibliotekarki z miejscowej biblioteki – osoby otwartej na inicjatywy młodych ludzi, lubiącej nowe wyzwania i niestandardowe pomysły, oraz:
 • mieszkańca gminy – młodego menedżera kultury (w wieku 15-25 lat), który ma pomysł na to, jak – w oparciu o bibliotekę – przekształcić własne pasje i pomysły w projekt społeczno-kulturalny skierowany do mieszkańców okolicy.

Zaproszenie kierujemy zarówno do bibliotek, jak i bezpośrednio do młodych. Chcemy, aby młodzi ludzie z Państwa miejscowości przyszli do Waszej biblioteki ze swoimi pomysłami oraz abyście również Państwo poszukali wokół siebie kandydatów na młodych menedżerów kultury. Zachęcamy do rozmowy z nimi i wspólnej decyzji, czy pomysł może być realizowany ze wsparciem Waszej biblioteki.

1. Warsztaty
Spośród nadesłanych wniosków wybierzemy 30 zespołów, które zaprosimy na inspirujące warsztaty w Warszawie – warsztaty będą trwały 2 dni dla bibliotekarzy i 4 dni dla młodych menedżerów. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

2. Mikrodotacje
Zespoły, które wezmą udział w warsztatach i dopracują swoje projekty, będą ubiegać się o grant (do 2700 zł) pozwalający na realizację pomysłu.

3. Realizacja projektów
Zespoły, które zostały nagrodzone dotacjami, zaczynają działać! Prowadzą przygotowania, zapraszają gości, gromadzą uczestników, promują projekt, a w końcu realizują warsztaty, spotkania, dyskusje, akcje, happeningi... Ich działania toczą się wokół filmu, fotografii, teatru, projektowania, działań plastycznych, Internetu czy przestrzeni publicznej. Z Państwa pomocą sprawiają, że w Waszej miejscowości dzieje się coś zupełnie nowego, odważnego, skierowanego do mieszkańców. W trakcie realizacji projektu młody menedżer pełni rolę koordynatora, bibliotekarz zaś jest coachem – służy wsparciem, pomocą, radą, zapleczem biblioteki.

4. Wsparcie
Podczas realizacji działań zespoły mogą korzystać z różnych form wsparcia. Proponujemy odwiedziny Latających Animatorów Kultury, czyli wizyty w Waszych miejscowościach doświadczonych animatorów, oferujących konkretne umiejętności (np. poprowadzenie warsztatów fotograficznych czy animacji filmowej), korzystanie z materiałów e-Akademii – portalu internetowego wypełnionego materiałami, scenariuszami i wywiadami tworzonymi z myślą o młodych ludziach działających w obszarze kultury, oraz z indywidualnych konsultacji – telefonicznych i mailowych.

5. Wizyty studyjne
Uczestnicy będą mieli możliwość odwiedzania się w trakcie realizacji swoich projektów – uruchomimy program wizyt studyjnych.

6. Podsumowanie
Doświadczenia młodych menedżerów i bibliotekarzy zostaną zebrane w publikacji podsumowującej projekt.

DZIĘKI PROJEKTOWI…

 • zdobędziecie Państwo wiedzę, jak wspierać projekty młodych animatorów;
 • rozwiniecie własne, pomocne w roli lokalnego lidera, umiejętności – poprzez udział w twórczych warsztatach; indywidualnych konsultacjach, wizytach studyjnych, spotkaniach z Latającymi Animatorami Kultury oraz – przede wszystkim – dzięki współpracy z młodym menedżerem przy realizacji projektu;
 • nawiążecie Państwo współpracę z młodymi ludźmi, która ożywi bibliotekę oraz urozmaici lokalne życie kulturalne.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROJEKTU WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…

 • Państwa rolą będzie wsparcie realizacji działania koordynowanego przez młodego menedżera kultury, przy jednoczesnym stworzeniu mu przestrzeni do samodzielnego działania.
 • Charakter Państwa współpracy z młodym menedżerem kultury (ilość spotkań, zasady współdziałania, komunikacja, podział zadań) w dużym stopniu będzie zależał od Was samych oraz od charakteru realizowanych działań. Przypomnijmy – to młody menedżer jest głównym koordynatorem działań, więc to po jego stronie leży większe zaangażowanie czasowe i organizacyjne związane z realizacją projektu. 
 • Decydując się na udział w projekcie i współpracę z młodym menedżerem, możecie Państwo liczyć na wsparcie ze strony organizatorów
 • Udział w projekcie "Młodzi Menedżerowie Kultury w bibliotekach" nie wymaga ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez uczestników – zarówno bibliotekarzy jak i młodych menedżerów.
 • Udział w tym projekcie daje szansę na ogromną satysfakcję ze współpracy z młodym człowiekiem, który swoimi innowacyjnymi pomysłami może zainspirować i pobudzić lokalne środowisko, ożywiając jednocześnie bibliotekę i zachęcając do współpracy także inne młode osoby.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE…
warto pamiętać:

 • Otwartość, chęć i gotowość do współpracy z młodymi ludźmi to bardzo ważne cechy, które pozwolą Państwu zbudować Waszą współpracę podczas projektu.
 • Młody człowiek może przyjść ze swoim pomysłem, energią i pasją do Państwa biblioteki, aby porozmawiać i zaprosić do współpracy.
 • Młody człowiek wraz bibliotekarką/bibliotekarzem mają za zadanie stworzyć dwuosobowy zespół chętny do wspólnej realizacji projektu.

 

TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „ę” TO:

 • kulturalne, artystyczne i społeczne działania na rzecz aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej świadomego współtworzenia, wzmacniania więzi społecznych i postaw obywatelskich - realizowane zarówno w Warszawie, jak i na terenie całej Polski;
 • to młoda, a jednocześnie doświadczona, dynamiczna i prężnie działająca organizacja skupiająca animatorów kultury, trenerów, socjologów i artystów;
 • to praktykowanie misji: "Chcemy tworzyć świat, w którym ludzie z pasją działają dla siebie i innych".

KONTAKT:
Agnieszka Pajączkowska, koordynatorka projektu
tel.: (22) 396 55 16/19
tel. kom.: 506-09-09-15
e-mail: aga.pajaczkowska@e.org.pl
Skype: Projekt_MMKwB
 

CHCESZ WIEDZIEĆ JESZCZE WIĘCEJ?
www.mmk.e.org.pl